T A N K R E N O V A S J O N

Lasting

Velkommen til Omland Tankrenovasjon

Adresse:
Kyrkjevegen 366, 4362 Vigrestad
Åpningstider:
Alltid åpen
E-post
post@otank.no
Adresse:
Kyrkjevegen 366, 4362 Vigrestad
Åpningstider:
Alltid åpen
E-post
post@otank.no
Telefon
900 700 83
Ring oss i dag

Trasesøk

Trasesøk

Når det gjelder gravearbeid eller reparasjon av vann- og avløpsrør, er det
avgjørende å ha nøyaktig kunnskap om rørenes plassering, retning og dybde.

Manglende informasjon kan føre til utilsiktede skader på rørledningene og
omgivelsene, noe som kan være kostbart og tidkrevende å rette opp.

Derfor er trasesøk en essensiell tjeneste for å sikre presis lokalisering av rør før arbeidet påbegynnes.

Omland Tank tilbyr trasesøkstjenester.

Ved hjelp av nødvendig utstyr og teknologi kan vi nøyaktig kartlegge rørenes plassering, retning og dybde uten behov for graving.

Vi utfører grundige undersøkelser for å gi deg den mest nøyaktige informasjonen om rørsystemet ditt før du starter gravearbeidet eller reparasjonene.

 • Trasesøk gir nøyaktig informasjon om rørenes plassering,
  retning og dybde, noe som reduserer risikoen for skader under gravearbeidet.
 • Ved å kartlegge rørenes trase på forhånd kan du unngå
  unødvendig tid og ressurser brukt på feilsøking og reparasjoner.
 • Ved å unngå skader på rørledningene reduserer du
  behovet for dyre reparasjoner og forhindrer potensielle miljømessige
  konsekvenser.
 • Med nøyaktig kunnskap om rørsystemet kan du sikre en trygg
  arbeidsplass for dine ansatte og minimalisere risikoen for uhell og skader.

Ta kontakt med oss i dag for traséer, og sikre trygg og effektiv gjennomføring av dine graveprosjekter!

Trasesøk
Kontakt

Fyll ut skjemaet

Ta kontakt