T A N K R E N O V A S J O N

Lasting

Velkommen til Omland Tankrenovasjon

Adresse:
Kyrkjevegen 366, 4362 Vigrestad
Åpningstider:
Alltid åpen
E-post
post@otank.no
Adresse:
Kyrkjevegen 366, 4362 Vigrestad
Åpningstider:
Alltid åpen
E-post
post@otank.no
Telefon
900 700 83
Ring oss i dag

Tjenester

Åpning av tette rør

Åpning av tette rør

Vi har biler og utstyr som dekker alt fra de minste rørdimensjonene i bolighus, til de største kommunale kloakkrørene.

Septiktømming

Septiktømming

Alle septiktanker må tømmes med jevne mellomrom for å unngå at det går tett.

Tømming av fettkummer

Unngå at fettholdig vann renner ut i kommunalt rørnett.

Tømming av sandfang

Tømming av sandfang

For å unngå oversvømmelse ved ekstremvær bør sandfang tømmes og syles.

Tømming av drens

Spyling av dreneringsrør

Vi har høy kompetanse og utstyret som trengs for alle typer spyling.

Kamerainspeksjon

Rørinspeksjon

Rørinspeksjon av vann- og avløpsrør krever kunnskap, erfaring og riktig utstyr.

Trasesøk

Trasesøk

For å finne rørets retning og dybde.

Ultrahøytrykk

Spyling opp til 750 bar.

Omland Tankrenovasjon

Utleie av festival toalett

Utleie av festival toalett og pissoar.